TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Mặc dù Swissline là thương hiệu chăm sóc da cao cấp của Thụy Sĩ mà khách hàng thường phải đối mặt với các vấn đề của thế giới trước tiên, chúng tôi cam kết tạo ra tác động xã hội tích cực đến thế giới xung quanh chúng ta. Điều này có nghĩa là hỗ trợ các tổ chức lớn thực hiện thay đổi địa phương với tác động toàn cầu sâu rộng.

“Tại Swissline, chúng tôi lấy cảm hứng từ vẻ đẹp, thông tin từ sinh học và được thúc đẩy bởi các giá trị. Tính bền vững là một hành trình và chúng tôi nắm lấy nó bằng cách tích cực cải thiện dấu ấn môi trường của chúng tôi, cũng như bằng cách hỗ trợ các tổ chức tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ và trong thế giới rộng lớn hơn. ”

Christophe Lesueur, CEO, Dermalab
Christophe Lesueur, CEO, Dermalab

We have teamed up with three Swiss-based organizations that are helping us make a difference. Learn more about these organizations that empower people and improve living conditions not only in Switzerland but around the world.

0
ankara escort