Hình thức thanh toán

+ Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

0
ankara escort