PHÂN TÍCH DA CỦA BẠN

Làn da của bạn là duy nhất - điều này đúng. Ngoài ra còn có những kẻ thống trị chung sinh học hợp nhất tất cả chúng ta như con người, dưới một làn da giống nhau. Những sự thật sinh học này có thể là sự khác biệt giữa chăm sóc da thông thường hoặc thực sự đặc biệt!

Chúng tôi muốn xem xét cách làn da của bạn phản ánh cảm xúc của bạn, bị tác động bởi môi trường và sức khỏe bên trong của bạn.

0
ankara escort