HYALURONIC ACID

Ngày đăng: 25/10/2021 bởi swvn2020
HYALURONIC ACID

Đương nhiên là một thành phần quan trọng trong da người, axit hyaluronic chắc chắn sẽ vẫn là một trong những thành phần “nó” của ngành công nghiệp (chỉ một lần, vì những lý do tốt nhất!) Chúng tôi sử dụng nó trong các công thức khác nhau dưới dạng natri hyaluronate để có khả […]

Xem thêm