Vận chuyển & giao nhận

+ Đối với Khách Hàng TP.HCM
 - Nhận hàng trong 24h kể từ lúc công ty nhận đơn hàng và chốt đơn hàng.

+ Đối với Khách Hàng thuộc các tỉnh thành khác
- Nhận hàng trong khoảng từ 48h - 72h từ lúc công ty nhận đơn hàng và chốt đơn hàng.